foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10 foto_11 foto_12 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_17 foto_18 foto_19 foto_20 foto_21 foto_22 foto_23 foto_24 foto_25 foto_26 foto_27 foto_28 foto_29 foto_30 foto_31 foto_32 foto_33 foto_34 foto_35 foto_36 foto_37 foto_38 foto_39 foto_40 foto_41 foto_42 foto_43 foto_44 foto_45 foto_46 foto_47 foto_48 foto_49 foto_50

Welkom op de website van Senioren Vereniging Gilze.

Trefpunt gesloten t/m 1 juni.


De activiteiten in de agenda die in de Soos plaatsvinden gaan niet door zolang de Soos gesloten is.

Laatste nieuws


Extra Ons

Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt deze brief bij Ons, het ledenmagazine van seniorenvereniging KBO-Brabant.

Ons april 2020

Normaal gesproken bezorgen onze vrijwilligers de Ons maandelijks bij onze 130.000 leden thuis, maar door de coronacrisis zijn sommige vrijwilligers helaas niet in staat hun gebruikelijke route te lopen waardoor we exemplaren over zouden houden. Het leek ons een aardig idee om de vrijwilligers die wél bezorgen, de overgebleven exemplaren te verspreiden in hun eigen woonplaats onder senioren. U bent één van die senioren die op deze manier vrijblijvend kennis kan maken met ons.

KBO-Brabant, waarom juist nu?

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe belangrijk saamhorigheid en omzien naar elkaar eigenlijk zijn. Dit zijn kernwaarden van KBO-Brabant en onze 286 lokale Afdelingen. Wij geven inhoud aan die kernwaarden met tal van diensten, zoals vrijwillige ouderenadvisering, Wmo-cliëntondersteuning en belastinghulp.

Heel actueel is op dit moment het project Ons Gesprek: goed opgeleide vrijwilligers die in hun werkzaam leven actief waren als theoloog, docent, maatschappelijk werker, personeelsmanager, psychiatrisch verpleegkundige of klinisch psycholoog, gaan met senioren in gesprek gaan over levensvragen, bijvoorbeeld over eenzaamheid, verlies, zingeving. Juist nu is het belangrijk dat onze vrijwilligers klaar staan voor een goed gesprek met senioren die daar behoefte aan hebben. Nu even niet door middel van een bezoek, maar wel door (beeld)bellen.

Voor leden die het gezellig vinden om juist nu telefonisch contact te leggen met andere leden, bieden we Onze Belcirkels. Groepjes van maximaal tien personen die met elkaar een belcirkel vormen en telefonisch contact met elkaar onderhouden.

Wij komen op voor uw belangen: in gemeente, provincie en rijk

Omdat KBO-Brabant één van de grootste seniorenverenigingen is, komen wij ook landelijk voor uw belangen op. Wij maken ons hard voor eerlijke pensioenen, voor degenen die daar nu voor werken én voor degenen die daarvoor gewerkt hebben. We hebben structureel overleg met het ministerie van VWS gedurende deze crisis en ook met de Provincie. Natuurlijk maken we ons druk over mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, maar ook over de meerderheid die thuis woont, vaak alleen, soms met een partner waarvoor mantelzorg wordt verleend. Onze voorzitter Leo Bisschops is regelmatig in de media te zien, pleitend voor het recht op leven van senioren, voor een krachtige regierol van gemeenten en voor het maken van verantwoorde keuzen als zorg afgeschaald moet worden in crisistijd.

Onze lokale KBO-verenigingen zijn gesprekspartner van de gemeentelijke overheid. Daarnaast organiseren ze tal van activiteiten, van wandelen tot biljarten, van dagtochten tot filosofiecursussen, van schildercursussen tot dansmiddagen.

Wij wisten het eigenlijk al, maar het belang van ontmoeting wordt steeds duidelijker. Eenzaamheid wordt steeds meer gezien als dé grote ondermijner van uw gezondheid.

En hoe waar dat is, blijkt juist nu in deze coronacrisis. Onze leden missen de dagelijkse activiteiten en contacten zeer en kijken uit naar het moment dat we het weer samen op kunnen pakken. Sluit u zich bij ons aan en doet u dan ook mee?

De contributie bedraagt circa 25 euro per jaar en daarvoor krijgt u onder meer dit mooie magazine elke maand in uw brievenbus. Maar we bieden zoveel meer, zoals u op onze website www.kbo-brabant.nl kunt ontdekken.

Pas goed op uzelf en uw naasten en hopelijk mogen we u binnenkort verwelkomen in een van onze Afdelingen. Voor nu: veel leesplezier met deze Ons!

Met vriendelijke groet,

Wilma Schrover,
directeur KBO-Brabant

meer nieuws...

Agenda

van 6 april t/m 13 april uitgebreide agenda >
maandag 6 april

 13:30 u 
 19:30 u 
dinsdag 7 april

 13:30 u 
woensdag 8 april

 13:30 u 
donderdag 9 april

 13:30 u 
vrijdag 10 april

zaterdag 11 april

zondag 12 april

maandag 13 april

uitgebreide agenda >