De voorlichtingsmiddagen bij de Senioren Vereniging Gilze

Contactpersoon: Jo Oprins, tel. 452566, toonoprins@kpnmail.nl
Plaats: 't Trefpunt
Tijd: maandag, 14:00u tot 16:00u
Contributie: gratis

publiek

De werkgroep Voorlichting organiseert enkele keren per jaar voorlichtingsmiddagen met een grote variatie aan onderwerpen.
Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in 't Trefpunt aan de Kerkstraat, maar een enkele keer wijkt men uit naar het gebouw van De Schakel.

De onderwerpen variëren van voorlichting door Thebe over de vele mogelijkheden betreffende thuiszorg tot informatie door de afdeling sociale zaken van de gemeente Gilze en Rijen over bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Ook andere onderwerpen komen soms aan bod.
Het bezoekersaantal varieert uiteraard met het onderwerp, maar het ligt meestal tussen de 60 en 100 personen.

Tijdens de pauze wordt een kop koffie gedronken en daarna wordt verder ingegaan op de vragen die uit het publiek komen.

Het is een erg goede manier om informatie die belangrijk is voor senioren onder de aandacht te brengen.

De gemeente Gilze en Rijen sponsort deze cyclusmiddagen dan ook van harte.

logo
publiek publiek