De ouderenadviseurs

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis.
Wanneer dat nodig is, willen ze hun woning kunnen aanpassen en de noodzakelijke diensten aan huis krijgen. Bovendien willen de senioren graag een actieve rol spelen - dus inspraak hebben - bij het aanpassen van hun woning.
Zij moeten dan in gesprek gaan met bijvoorbeeld aannemers, architecten en verhuurders. Ze zijn vaak echter onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om zelfredzaam te kunnen blijven wonen.

Daarom heeft de Senioren Vereniging Gilze ouderenadviseurs aangesteld om de leden zo goed mogelijk te vertellen wat er allemaal mogelijk is.
Het zijn mensen die ervaring hebben met het werken met ouderen.
Ze kennen het brede veld van zorg en voorzieningen. Ze gaan vertrouwelijk en integer te werk. Ze komen op huisbezoek, als men daar om vraagt.

Tijdens zo'n gesprek kunnen ouderen of hun verzorgers verschillende vragen voorleggen, bijvoorbeeld over wonen, alleen zijn, veiligheid, thuiszorg en maaltijden aan huis. Aan de hand van het gesprek probeert de ouderenadviseur de vragen en problemen te inventariseren en de situatie in kaart te brengen. Vervolgens zoeken ze samen met u naar oplossingen.
Vaak zijn de problemen niet zo complex en kan er vlot voor een passende oplossing worden gezorgd.

De ouderenadviseurs van de Senioren Vereniging Gilze zijn:

Het team van vrijwillige, onafhankelijke cliƫntondersteuners van de samenwerkende seniorenorganisaties in de gemeente GIlze en Rijen.
Van links naar rechts: Henny Selbach, Marga kin,Truus Noij, Mariola Verstappen, Sylvia Raaijmakers (contactpersoon voor Rijen, Molenschot en Hulten), Joke van der Zanden, Cees Willemen (contactpersoon voor Gilze, Hulten en Molenschot), Annemiek Schokkenbroek, Toos Snijders en algemeen coƶrdinator Adriaan Brouwers.