Bezoekersgroep Zieken en 80 plus

De Senioren Vereniging Gilze besteedt graag zorg en aandacht aaan hem of haar, die gedurende een korte of langere periode in het ziekenhuis heeft gelegen. bloemetje Ook leden, die ernstig ziek zijn of te kampen hebben met een chronische aandoening worden bezocht door leden van de bezoekersgroep. Ook leden die te maken krijgen met kleine maar toch vervelende ongemakken, zoals een gebroken pols of een pijnlijke rug krijgen bezoek. De bezoekersgroep bestaat momenteel uit 11 leden. Zij zetten zich in om de zieke een hart onder de riem te steken. De SV-Gilze zorgt voor een kleine attentie, die de bezoeker aan de zieke kan geven als blijk van medeleven.

Tevens worden door deze groep bij toerbeurt ook alle 80-plussers bezocht. Zij kunnen dan zien hoe het gaat met de heer of mevrouw, die zij bezoeken. Op die manier krijgen de bezoekers een goed beeld van wat er leeft onder de 80-plussers. Is er hulp nodig misschien? Dit wordt dan teruggekoppeld naar de coördinator en dan wordt besproken wat we voor betrokken persoon kunnen doen.

De coördinator van de ziekenbezoekgroep is Adje Koopman-Linders, telefoon 452198.
Mocht u dus weten wie in het ziekenhuis heeft gelegen of al enige tijd ziek thuis is, geef dit dan door aan onze coördinator, aan een van de bestuursleden of een van de leden van de werkgroep, als u die toevallig kent. Via de e-mail kan ook: secretaris@sv-gilze.nl
Helaas blijkt vaak, dat we soms pas véél later horen dat iemand in het ziekenhuis heeft gelegen of al lang ziek thuis is. Vandaar onze oproep, ook aan familieleden en bekenden van de zieke. Wilt u graag bezoek, laat het ons weten!