foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10 foto_11 foto_12

Kaarten

Contactpersoon: Marij Verhelst tel. 452193
Plaats: 't Trefpunt
Tijd: dinsdagmiddag 13:30u - 16:30u
Contributie: €2,00 per keer

Elke dinsdagmiddag organiseert de kaartclub van SV-Gilze een kaartmiddag in de seniorensociëteit.
Voor de inleg van € 2,00 krijgt iedereen ook nog een kopje koffie of thee en een lot voor de loterij.

Voor het rikken worden maar liefst 10 tafels klaargezet en voor het jokeren nog eens 10 tafels, zodat meer dan 70 mensen kunnen meedoen.

Voor de beste spelers zijn er prijzen te winnen, maar er is ook nog een extra prijs, die verloot wordt.

Bij het binnenkomen krijgt iedere deelnemer immers een lot met daarop het tafelnummer.

Uitslagen

5 februari 2020

  
De foto's van de winnaars zijn nog van 20 november 2019

De tweede periode van 10 weken is weer voorbij.
Met zeer wisselende resultaten is er dan een uitslag gekomen.
De acht beste scores in die weken werden bij elkaar geteld en
zo rolde er een uitslag uit.

Bij het Jokeren waren dat:
1e Jacky van Dongen
2e Dela Wagener
3e Jo Kuipers
4e Cor de Vet

Bij het Rikken waren dat:
1e Theo Gerrits
2e Joke van Engelen
3e Jan Willemsen
4e Jo Vossenberg

Vroeger was kaarten een geliefd gezelschapsspel. Op winterse avonden ging men vaak nog even naar de buren of naar vrienden in de buurt om een potje te kaarten. Meestal was dit rikken of jokeren, maar ook tachtigen was toen een populair spel.

Door de komst van de TV is het kaarten in de buurt sterk verminderd, maar door de extra vrije tijd overdag is het een geliefde bezigheid geworden voor veel senioren.