foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10 foto_11

Meer bewegen voor ouderen

Contactpersoon: Elly Borgman tel. 0162-462505, EllyBorgman@outlook.com
Plaats: Sporthal "Achter de Tuintjes"
Tijd: dinsdagmorgen 10.30u. - 11.30u.
Contributie: € 5,= per maand


"Wij blijven actief" heet de gymnastiekclub die in de sporthal Achter de Tuintjes elke week samen oefent onder leiding van een gediplomeerd docente.

De gymlessen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

De sociale contacten zijn een belangrijk aspect van dit samen in beweging zijn.

Eén keer per jaar is er een gezamenlijk etentje met daarna een vergadering.

Een gezellige club die u graag als nieuw lid zal verwelkomen.