foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10

Toneelclub

Contactpersoon: Conny Boogaarts tel. 233657, bogaarts@hotmail.nl
Plaats: 't Trefpunt
Tijd: dinsdag 09:30u - 11:30u
Contributie: €15,00 per jaar


De toneelclub "Tot Ieders Genoegen" brengt eenmaal per jaar een toneelstuk voor het voetlicht en wel met de jaarvergadering eind april.

Het is moeilijk om een script te vinden, dat geschikt is voor deze leeftijdscategorie en dat ook de mogelijkheid biedt zoveel mogelijk mensen te laten meespelen.

Bij de toneelclub zijn zo'n vijftien leden die allerlei verschillende taken hebben.
Zo zal de een meespelen en de ander zorgen voor het decor, de kleding, de materialen of voor de grime.
En dan is er natuurlijk de souffleur, die alle rollen moet kennen, met behulp van het tekstboek natuurlijk.

Na de leesrepetities worden de teksten thuis geleerd, zodat de regisseur vooral aandacht kan geven aan het instuderen van de plaats op het toneel, aan de bewegingen en aan het gebruik van de stem.

Natuurlijk kent deze club ook de nodige problemen: het regelen van het geluid en het licht, het betalen van de zaalhuur en natuurlijk ook van de auteursrechten.

Maar toch moeten al deze hindernissen uit de weg geruimd worden voor men een stuk voor een wat groter publiek kan spelen.