Corona nieuws

20 maart 2020
Er komt steeds meer Corona gerelateerd nieuws op onze website.
Om niet al het "gewone" nieuws en het Corona nieuws door elkaar te laten lopen is er vanaf nu een aparte Corona pagina.
Hopelijk hoeft deze pagina niet al te lang te bestaan.
Natuurlijk blijft het "gewone" Senioren nieuws op de "gewone" nieuwspagina.
geplaatst op 2 april 2020

Bericht van het pastoraal team

Beste vrijwilliger,

“We bevinden ons in een ongekende situatie. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook onze parochie. Het parochieleven lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. We mogen in onze kerken niet meer samenkomen om te vieren. De H. Communie mag niet meer worden uitgereikt.” Zo begint onze pastoor zijn artikel in het Weekblad van deze week. Deze woorden zijn gericht tot alle parochianen, en zeker ook tot u die zich al zo lang met zoveel passie inzet voor onze parochie.

Onze kerken zijn (grotendeels) gesloten, maar ons hart blijft open. Als Parochie Sint Jan de Doper blijven we daarom de verbinding met u zoeken. Ook nu, voorál nu! Dat doen we op de volgende manieren:

 • Klokken van Hoop en Troost
  Iedere woensdag in april zullen wij tussen 19:00 uur en 19:15 uur de klokken luiden. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden. U kunt hieraan meedoen! Wie thuis is kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.
 • Palmpasen takjes
  Op zondag 5 april kunt u een palmtakje ophalen in onze Mariakapel. De takjes worden zaterdag tijdens een besloten bijeenkomst gewijd. Als u 1 takje per persoon meeneemt, hebben we er genoeg voor iedereen.
 • Livestream vieringen in de Goede Week (week voor Pasen)
  Het pastorale team zal in de Goede Week de volgende vieringen in besloten kring in Alphen houden:
  • Donderdag 9 april om 19:00 uur viering Witte Donderdag
  • Vrijdag 10 april om 15:00 uur Kruisweg
  • Zaterdag 11 april om 20:00 uur Paaswake
  U kunt deze live volgen op www.kerkdienstgemist.nl (geluid) of via de website van Sint Petrus’ Banden (beeld en geluid)
  U kunt hiervoor ook een intentie opgeven. Dit doet u door een mail te sturen naar onze pastoor: j.demmers@hotmail.com en € 11 over te maken per misintentie naar rekeningnummer NL69RABO0116609206 of op de gebruikelijke manier.

We hopen dat we elkaar zo ook op deze manier kunnen blijven ontmoeten, nu het even niet anders kan.

We stellen het bijzonder op prijs als u ook andere parochianen op de hoogte wilt stellen van de mogelijkheid om deel te nemen aan Klokken van Hoop en Troost, de mogelijkheid om Palmpaastakjes op te halen in de Mariakapel, het opgeven van intenties en het volgen van de livestream.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!

Met vriendelijke groet,

Parochiekerncommissie Gilze
Bestuur Sint Jan de Doper
Pastoraal team
geplaatst op 24 maart 2020

Belcirkels

geplaatst op 20 maart 2020

VIPvoorelkaar


geplaatst op 20 maart 2020

Opiniebijdrage – 19 maart 2020

Recht op leven in tijden van corona

Met het toenemen van de vergrijzing, neemt het maatschappelijk debat over een (vermeende) generatiekloof toe. In tijden van coronacrisis neemt dat debat plots een heel morbide wending: jongeren eerst. Als wetenschappers zich zo in het debat mengen, leidt dat tot een verontrustende, ongewenste polarisatie. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, seniorenvereniging van 130.000 leden, verzet zich daar principieel tegen.

“Kwetsbare ouderen beschermen tegen besmetting is en blijft de belangrijkste inzet van de Nederlandse aanpak” verzekert premier Rutte in alle toonaarden. Uitstekend en terecht. Maar de praktijk is soms weerbarstig. “Geef jong en fit voorrang op de intensive care” zo betoogden twee wetenschappers onlangs uitvoerig in De Volkskrant. Zij beroepen zich daarbij op een recente richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. “Het is rechtvaardig om prioriteit te geven aan jongere patiënten boven ouderen die al in hun laatste levensfase staan. Op deze manier wordt prioriteit gegeven aan patiënten die met hun leven het meest te verliezen hebben” aldus deze filosofen.

Ik teken bezwaar aan tegen dit soort stellingen om twee redenen. Op de eerste plaats realiseren deze wetenschappers zich niet wat voor onrust hun ongenuanceerde uitspraken veroorzaken bij senioren. Een grote leeftijdscategorie gewoon afschrijven voor behandeling vanuit een simpel verlies- en winst denken is onrechtvaardig naar senioren die vaak een grote maatschappelijke bijdrage leveren. Op de tweede plaats kan ik me niet voorstellen dat dit conform de strekking van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is. Kalenderleeftijd is daarin geen absoluut getal. Ook biologische leeftijd speelt een rol in de triage. Er is nu eenmaal verschil tussen senioren in biologische leeftijd. In de totale afweging van artsen wordt niet alleen naar leeftijd gekeken, maar ook naar andere lichamelijke beperkingen die van belang zijn om de effectiviteit van een behandeling te voorspellen. Om het scherp te stellen: een jongere forse roker die zijn longen geweld heeft aangedaan heeft geen voorrang omdat hij nu eenmaal jonger is.

Als Nederland echt compassie heeft met (kwetsbare) senioren, dan hoop ik dat dat ook doorklinkt in de ongetwijfeld moeilijke discussie die ons te wachten staat over hoe we de krimpende middelen in de zorg op een rechtvaardige manier verdelen. Het mag nooit een discussie worden waarin het vanzelfsprekend wordt dat je het recht op leven verspeelt naarmate je ouder wordt.

Leo Bisschops
voorzitter seniorenvereniging KBO-Brabant
geplaatst op 14 maart 2020

Aan de Belastinginvulhulpen, Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners van KBO-Brabant,

Beste dames en heren,

Zoals u weet gelden sinds gisteren (12 mrt., red.) forse maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het ‘Corona-virus’. De maatregelen zijn met name bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen. De vrijwillige dienstverleners van de seniorenverenigingen komen bij mensen thuis. Veelal kwetsbare senioren, die niet voor niets uw hulp inroepen. Zeker de belastinginvulhulpen hebben de komende tijd een volle agenda.
Gelet op de genoemde ontwikkelingen adviseren wij om ten minste t/m 31 maart GEEN huisbezoeken af te leggen. Uw hulpvragers zullen daar ongetwijfeld begrip voor hebben. Mogelijk kunt u in dringende gevallen telefonisch of per e-mail adviseren. Houdt u vooral ook de officiële berichtgeving in de gaten. De termijn kan immers verlengd worden of de maatregelen aangescherpt.
We begrijpen dat belastinginvulhulpen hierdoor problemen kunnen krijgen met hun planning. Zeker als de maatregelen na 31 maart worden voortgezet kan het zelfs lastig zijn de uiterste aangiftedatum van 1 mei te halen. Om die reden vindt op dit moment overleg plaats met de Belastingdienst over uitstel of soepele behandeling. Zodra daarover meer bekend is krijgt u bericht.
Mocht u op dit moment vragen hebben, of wilt u overleggen, dan kunt u bellen of een e-mail sturen naar Olaf Nouwens (onouwens@kbo-brabant.nl, belastingproject) of Marieke Pette (mpette@kbo-brabant.nl, VOA’s en cliëntondersteuners).
Hopelijk hebben we begin april beter nieuws. Tot die tijd wensen wij u een goede gezondheid, en alvast een fijn weekend.
NB: onze adresbestanden zijn (nog) niet gekoppeld. Mogelijk ontvangt u deze e-mail meerdere keren.

Met vriendelijke groet,

Olaf Nouwens,
Marieke Pette
T : 073 – 644 40 66
W: www.kbo-brabant.nl
geplaatst op 10 maart 2020

Aan de besturen van Kringen en Afdelingen van KBO-Brabant
Aan de commissies en werkgroepen van KBO-Brabant
C.c. het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant

Geachte bestuurders,

Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft zich gebogen over de situatie inzake het Coronavirus en hoe daarmee om te gaan binnen onze seniorenvereniging. Het is daarbij tot de conclusie gekomen dat het annuleren van alle grote bijeenkomsten, in elk geval voor de komende twee weken, het meest verstandig is.
Overwegingen daarbij:

 • de verspreiding van het virus in vooral onze provincie noord-brabant;
 • de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch zieken;
 • het advies van het rivm aan mensen om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven;
 • en het advies aan mensen om ook zonder deze verschijnselen zoveel mogelijk thuis te werken.

De bekende longarts Sander de Hosson geeft op social media heldere uitleg over het Coronavirus. Deze delen we graag met u in de bijlage.
Hoewel lokale situaties kunnen verschillen en het de eigen verantwoordelijkheid van KBO-Afdelingen is om dit advies over te nemen, doen wij wel een dringend beroep op Afdelingsbesturen om in elk geval de actuele richtlijnen van het RIVM en die van het eigen gemeentebestuur en de regionale GGD op te volgen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggd.nl/
Bij vragen, neem contact met ons op: info@kbo-brabant.nl, (073) 64 44 066

Met vriendelijke groet,
Wilma Schrover,
directeur
geplaatst op 10 maart 2020

Ook andere activiteiten buiten de Soos zijn afgelast. Zie onderstaand bericht van de Zonnebloem.
Beste Zonnebloem gasten en vrijwilligers,

Tot onze grote spijt hebben het bestuur en de activiteitencommissie moeten besluiten twee activiteiten af te gelasten:“ De Gilse Cast” op zaterdagmiddag 14 maart a.s en de Film “ Overleven in de schaduw van het vliegveld” op dondermiddag 19 maart a.s.. Wij hebben dit besluit genomen in verband met het Coronavirus. Beide activiteiten zouden in De Schakel plaatsvinden. Ons besluit is gebaseerd op het feit dat wij te maken hebben met een kwetsbare groep en wij willen voorkomen dat onze gasten en vrijwilligers ziek worden. De financiele afhandeling volgt later. Wij rekenen op uw begrip voor dit besluit.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Zonnebloem Gilze-Hulten