Welkom in ons gastenboek

Wilt u iets delen met de andere bezoekers van deze website?
U heeft bijvoorbeeld suggesties voor een activiteit, of misschien vond u iets geweldig en u vindt dat iedereen dat moet weten.
Dan is hier uw kans om dat voor iedereen op te schrijven!
Houd het wel netjes en respectvol naar iedereen, anders zijn we genoodzaakt uw booschap weg te halen.
En graag ook uw naam vermelden.

Schrijf in ons gastenboek

[2] Wim van Wezel 06-01-2019 18:40

Aan Gerard ,

Vroeger heeft de site van de KBO Gilze ook een gastenboek gehad, maar nadat er zoveel "misbruik" van gemaakt werd hebben we die afgeschaft.

Ik hoop dat het deze keer een groter succes wordt.

Groeten,

Wim

PS. Het Gils Meezingkoor heeft nog wel een gastenboek, maar ook daar wordt maar zelden gebruik van gemaakt.


[1] Dick Jansen 06-01-2019 14:24
Ben ik de eerste? Nou, ik ben in ieder geval degene die om het gastenboek heeft gevraagd. Mijn complimenten aan de bouwer: Gerard Broeders voor het huidige resultaat. Hopelijk krijgen we meer positieve reacties en .... 1000 hits per maand. Sv-gilze volop in beweging en gericht op de toekomst. DJ