Uit het nieuws archief

Nieuwsitem 87 van 98
⇑ In gesprek over het levenseinde ⇑
Nieuws overzicht
⇓ Bezoek aan de Süleymaniye-moskee... ⇓

(geplaatst op maandag 22 april 2019)

Algemene Ledenvergadering 2019. (Jaarvergadering)

Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op de jaarvergadering van KBO Gilze op woensdag 24 april in "De Schakel", aanvang 13.30 uur.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer Joop de Jonge
 2. Herdenking van de overledenen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
  1. Presentatie door de penningmeester.
   Voorstel is de jaarcontributie voor 2020 te handhaven op € 25,-
   Het gastlidmaatschap blijft € 10,-
  2. Verslag van de kascontrolecommissie 2018
  3. Goedkeuring van de financiële stukken door de Algemene Ledenvergadering en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 2020. (Art 22 Statuten)
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend in 2019 volgens het vastgestelde schema zijn:
  1. Dhr. Wim van Wezel, niet herkiesbaar
  2. Mevr. Riet Brekelmans, niet herkiesbaar
  3. Dhr. Dick Jansen, herkiesbaar voor 3 jaar
  4. Nieuw bestuurslid:
   Dhr. Cees van Dongen, verkiesbaar voor 3 jaar

  Kandidaatstelling

  Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Wij helpen u dan graag verder. U bent van harte welkom!
 8. Huldiging jubilarissen
 9. Introductie nieuwe website door dhr. Gerard Broeders.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter.

Voorlichting over een te houden fittest in mei 2019 door dhr. Martin Gommers van de Gemeente Gilze en Rijen en mevr. Britt van der Wende van de GGD
PAUZE met koffie/thee en een worstenbroodje

Onze eigen toneelgroep Tot Ieders Genoegen speelt voor u een blijspel genaamd:
Gezusters Bloem, door dik en dun
Dit jaar is het een blijspel van Rien Bakker. Het speelt zich af in een schoonheid en fitness pension. De directeur is een weekje met vakantie en uitgerekend dan kondigt de Inspectie aan te komen controleren. De op dat moment aanwezige gasten zijn van allerlei pluimage en verheugen zich op een relaxt weekje kuren. Het stuk wordt gespeeld door 5 dames en 3 heren onder leiding van onze nieuwe regisseur Reginald Kluitmans.

Wij wensen u veel kijkplezier.
Toneelvereniging TIG

We wensen u allen een goede vergadering toe en een fijne voorstelling.

Het bestuur van de KBO-GilzeDe vergaderstukken bij deze agenda kunt u vinden op onze website:
www.kbo-gilze.nl en ook op de nieuwe website www.sv-gilze.nl
Een aantal exemplaren hebben we voor u afgedrukt.
U kunt ze inzien/afhalen in de ouderensociëteit, Kerkstraat 81 te Gilze.