Uit het nieuws archief

Nieuwsitem 61 van 83
⇑ Uitreiking speld Wim van Wezel ⇑
Nieuws overzicht
⇓ Natuurwandeling bij Esbeek ⇓
(geplaatst op donderdag 30 mei 2019)

logo SVGilze Secretariaat
Kerkstraat 81
5216 GB Gilze

www.sv-gilze.nl
info@sv-gilze.nl

KBO Gilze heeft een nieuwe naam !!!!!!


Zoals u ziet aan het briefhoofd heeft de vereniging KBO Gilze sinds de Algemene ledenvergadering van 24 april jl. een nieuwe naam. De voorzitter heeft de verandering van naam voorgesteld aan de aanwezige leden van de vergadering en deze is unaniem aangenomen.

Vanaf 24 april heten we SVGilze, Seniorenvereniging Gilze. We blijven nauurlijk afdeling van KBO Brabant. Daarin verandert niets. We hebben dit gedaan in navolging van de omliggende dorpen SV Rijen en SV Molenschot. De vereniging wil mee met de tijd en hoopt meer mensen te bereiken door deze naamsverandering. De senioren van nu zijn moderner, staan open voor vernieuwing en hebben andere hobby’s. Daar spelen wij op in door nieuwe activiteiten te organiseren. Dat wil niet zeggen dat de reeds lopende goed bezochte activiteiten nu minder aandacht krijgen. Integendeel.

We hebben ook een nieuwe website, waarop u alle gegevens over onze doelstelling, de samenstelling van het bestuur, alle lopende en nieuwe activiteiten kunt terugvinden. Tevens is er een pagina “Nieuws” waar u steeds een verslagje met foto’s kunt bekijken over wat er allemaal plaats vindt binnen de vereniging. Het nieuwe adres van de website is www.sv-gilze.nl en het nieuwe email adres is info@sv-gilze.nl. Voor alles wat u kwijt wil over de vereniging of aan de vereniging kunt u hierterecht.

De samenstelling van het bestuur is ook veranderd: Wim van Wezel, die 12 jaar secretaris is geweest van de vereniging heeft afscheid genomen, evenals Riet Brekelmans. De heer Cees van Dongen is toegetreden tot het bestuur. Hij wil zich bekwamen als penningmeester in de toekomst. Er is nog ruimte voor nieuwe bestuursleden, omdat er toch veel taken komen kijken bij zo’n grote vereniging. Dus, mocht u zich geroepen voelen, schroom niet en meld u bij een van de bestuursleden.

Wij als bestuur doen er alles aan om eenieder van u tegemoet te komen. Dit kan of door hulp bij het gebruik van de computer of bij het invullen van het belastingformulier, of via de clientondersteuners bij WMO aanvragen, of via een van de 17 clubjes die wij hebben of bij een van onze nieuwe activiteiten die wij opzetten. U kunt alles terugvinden op onze website.

Het bestuur wenst u veel plezier en gemak van onze vereniging SVGilze.