Uit het nieuws archief

Nieuwsitem 75 van 98
⇑ Vrijwilligersbijeenkomst op vrijd... ⇑
Nieuws overzicht
⇓ KBO Gilze heeft een nieuwe naam !... ⇓

(geplaatst op woensdag 12 juni 2019)

Uitreiking zilveren speld met gouden hart aan Wim van Wezel.


foto1 foto2 foto3 foto4
Wat was het spannend vrijdag 7 juni op de bedankavond voor de clubbesturen. Want wat was het geval, Wim van Wezel zou geëerd worden en wel door een vertegenwoordiger van KBO Brabant, de heer G. Mustert. Tussen half zes en zes uur zou hij aanwezig zijn, dus we moesten Wim zover zien te krijgen dat hij ook in ’t Trefpunt zou zijn op die tijd. Dus nodigden we onze hoffotograaf uit om half zes aanwezig te zijn, want we gingen foto’s maken van alle clubbesturen apart. We moesten iets verzinnen om hem zover te krijgen. Wim is namelijk niet van de feestjes en zeker niet van mee eten en hij wist natuurlijk van niks. Maar het werd al zes uur, kwart over zes en nog steeds was de heer Mustert niet gearriveerd. En wij Wim maar aan het lijntje houden! Intussen werd de soep geserveerd en ja hoor, een zucht van verlichting, half zeven was het inmiddels. Daar was de heer Mustert, had in de file gestaan. Hij werd hartelijk ontvangen door onze voorzitter Joop de Jonge en Wim werd uitgenodigd naar voren te komen. Er volgde een mooie speech voor Wim.

Wim van Wezel is sinds 2006 secretaris van de afdeling Gilze. Toen na 9 jaar secretaris zijn er geen opvolger voor hem was, heeft hij er nog 3 jaar aangeplakt en als laatste nog een jaar als schaduwsecretaris meegedraaid. Hij is dus 13 jaar actief geweest als secretaris van KBO Gilze. En hij was super actief, hield alles tot in de puntjes bij. Hij plande de vergaderingen, maakte de notulen, hij beheerde nauwgezet het archief, hij zorgde voor de verspreiding van de ONS, waarmee de flyers van alle activiteiten van de afdeling werden verstuurd. Hij heeft een website opgezet en constant beheerd. Hij treedt bij alle activiteiten op als fotograaf en zet de foto’s op de website. Hij was bijna bij alle activiteiten aanwezig. Hij kende ongeveer alle leden met naam en toenaam en was altijd erg belangstellend naar de leden toe. Hij hield de jaarkalender in de gaten, het aantal leden met de nodige mutaties. Hij verzorgde de stukjes in het plaatselijke weekblad. Hij vertegenwoordigde de KBO Gilze in de Kring, in de Regio en bij het seniorenplatform. Overal was hij de secretaris, die de notulen verzorgde. Een man, die 12 jaar lang alles deed voor de vereniging, die leefde voor de vereniging.

Wim kreeg vanuit KBO Brabant een zilveren speld met gouden hart opgespeld en hem werd een oorkonde uitgereikt. Een eer, die Wim zeker toekomt. Zo bescheiden als hij is, onderging Wim het allemaal heel rustig, maar hij was toch erg verrast, vertelde hij.

Deze huldiging hadden we op de jaarvergadering van 24 april gepland, maar helaas was Wim toen ziek. We hebben toen de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om Wim alsnog in het bijzijn van verschillende leden deze onderscheiding te laten uitreiken. Hopelijk is hij er blij mee.

Annet Cleijsen-Ansems
Secretaris SVGilze