Uit het nieuws archief

Nieuwsitem 67 van 97
⇑ Fietsen op donderdag ⇑
Nieuws overzicht
⇓ De koersbalclub "de Curve" Gilze ... ⇓
(geplaatst op woensdag 3 juli 2019)

artikel uit Weekblad Gilze-Rijen van 7 juli 2019
OUDEREN VERJONGEN ZICH

Senlorenvereniging Gilze SVG

Niet alleen de naam is veranderd, aldus een bevlogen secretaris Annet Cleijsen. KBO naar de achtergrond, senioren op de voorgrond met ruimte voor nieuwe activiteiten en ideeën. Ook de oudere jongere is welkom. Annet ontvangt me in 't Trefpunt In Gilze, samen met voorzitter Joop de Jonge (what's in a name) en vicevoorzitter Joke Hendrickx om een en ander uit te doeken te doen en me als lid aan te werven.

Door: Ton de Bruyn

Al vanaf vijftig
Een nieuwe naam, bijbehorend logo en een wervende banner voor de deur, een moderne website. Allemaal uiterlijke kenmerken van verandering. Annet benoemt het nadrukkelijk en zal het tijdens het gesprek nog enkele keren herhalen. Vroeger hoorde het er gewoon bij, aldus Joop. Op een bepaald moment werd je lid van de KBO, waarvoor soms deur aan deur geworven werd en dan was het voor het leven. 25 jaar lid was geen uitzondering. Nu wordt men getriggerd door een bepaalde activiteit, een uitstapje of musicalbezoek en merkt dan dat er meer te doen is dan kaarten, kienen en keuvelen, de drie k's die wel belangrijk blijven. Het was me even ontgaan, maar ik had er al erg lang lid van kunnen zijn, want vanaf de vijftig mag je er bij. 'Wat is oud?' vindt Joke. Ooit had ze een bloemenwinkeltje en ze wilde een klant wijzen op de toenmalige KBO. 'Wat moet ik bij de oudjes? 'had ze gevraagd. Ze was zelf al ver in de negentig. Joke, zelf pas 68 nodigt de jongere oudere van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Vele groepen
Ik word getrakteerd op een heel scala aan activiteiten en werkgroepen, een boekje vol. Veel variëteit, toch iets meer dan kaarten en biljarten, wat overigens wel dagelijks op het programma staat. Voorzitter Joop blijkt ook onbezoldigd reisleider te zijn. Er wordt nogal op uit getrokken, met de bus, de auto, de fiets of wandelend. Je komt op plaatsen waar je anders niet komt. Joke noemt het moskeebezoek; ooit wel eerder in Turkije bezocht maar in Nederland nooit eerder van binnen gezien. Terwijl we in gesprek zijn, is een groep bezig met het beroemde koersbal. Een hobby die voor mij toch wel de vierde k is, naast de 3 eerder genoemden. Vol enthousiasme worden de regels van het spel uitgelegd: het blijkt een oude traditie te hebben en ook als wedstrijdsport bekend te zijn. Mij lijkt het nog steeds een soort indoor Jeu de Boules, maar voor hetzelfde geld zien we het bij de volgende Olympische Spelen terug.
Nieuwe initiatieven worden omarmd. Annet noemt hierbij Tai Chi en het plan om wandelvoetbal te starten, samen met VV Gilze. Helaas maar twee aanmeldingen, dus voorlopig uitgewandeld, maar ze geven het nog een kans. De grote stimulator in Nederland blijkt Sjaak Swart te zijn die het vol plezier speelt.

Serieus en ontspannend
SVG organiseert voor haar leden ook regelmatig bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Men houdt lezingen met uiteenlopende onderwerpen zoals Levenseinde, veiligheid en preventie, eenzaamheid en armoede. Dit heeft ook een drempelverlagend effect. Niet iedereen stapt zomaar naar de voedselbank. Serieuze zaken komt men ook tegen bij de huisbezoeken die door consulenten en de vele vrijwilligers worden afgelegd. Soms kleine zaken met grote gevolgen. Een oudere dame die altijd zo graag las, maar nu de letters ziet dansen, ondanks de bril op haar neus. Ze blijkt een leesbril nodig te hebben! Een ingang tot verdere hulp. Men probeert er op individueel en groepsverband iets aan te doen, tenminste wanneer men er achter komt. Mensen lopen er vaak niet mee te koop volgens mijn gesprekspartners. Ook zijn vrijwilligers behulpzaam bij vervoersproblemen naar bij voorbeeld ziekenhuis en hulp bij belastingaangifte, aanvraag toeslagen, omgang met de digitale wereld en contact met WMO.

Een borreltje hoort er bij
Bij dat laatste wordt altijd ondersteuning aangeboden, waar je uiteraard ook 'nee' mag zeggen. 'Heb je onze mooie website al gezien?' vraagt secretaris Cleijsen. De foto's voor het krantje kan ik er zo vanaf halen. Steeds meer mensen schrijven stukjes met ervaringen op de website. De bouwer G. mag ik niet noemen omdat hij anders vast overstelpt wordt met vragen.
Ik vraag naar de meerwaarde van samen naar musical, museum of film. Vaak kom je er in je eentje niet toe. Het is gezelliger en het geeft ook samenhang. De samenhang zien we ook terug in de 17 verschillende groepjes die onder seniorenvereniging fungeren, waarin o.a. samen bewogen, gezongen of gedanst wordt. 'Zin in volksdansen?' 'Nee, dank u!' maar anderen gelukkig wel.

De Ons
Maandelijks ontvangt men een magazine voor senioren, Ons genaamd. Uiteraard wordt dat weer omgevormd tot 'd'n Ons' en dit wordt bij de leden aan huis gebracht, samen met enkele flyers met de activiteiten voor de komende tijd met daaronder de opgavestrookjes 'hierlangs afknippen'. Steeds weer andere namen om aan te melden, want zoals eerder gezegd: er zijn heel veel vrijwilligers. Mooi om te horen in 2019, het jaar van de vrijwilliger. Uiteraard wordt er ook nog wat af vergaderd in het bestuur en de verschillende commissies, alles om de SVG zeer levendig te houden en stap voor stap ook te vernieuwen. Ben ik overtuigd? Wel van het feit dat SVG een belangrijke functie heeft binnen de Gilse gemeenschap, maar niet dat ik er nu al aan toe ben om er zelf lid van te worden. Om met Nico Baaij te spreken: 'Dit wordt zeer zeker vervolgd!'
De website:
https://www.sv-gilze.nl