Uit het nieuws archief

Nieuwsitem 13 van 98
⇑ Computer inloopdag op 24 februari ⇑
Nieuws overzicht
⇓ Kennismakingsavond nieuwe leden 2... ⇓

(geplaatst op zaterdag 15 februari 2020)

De IB-aangifte 2019: mooier, makkelijker? Het blijft plussen en minnen!

Vele van u hebben de blauwe envelop of de digitale aankondiging voor de aangifte inkomensbelasting 2019 inmiddels ontvangen. Wij, de belastinginvullers, willen u als SVG-lis weer graag helpen bij het invullen van de belastingaangifte.

Wat verandert er voor u als AOW’er dit jaar?

De fiscus wil het belastingsysteem eenvoudiger maken en het aantal belastingschijven gaat daarom uiteindelijk terug naar 2 schijven; vanaf 2020 gelden voor pensioengerechtigden 3 schijven.

In 2019 zijn de mogelijkheden om de gemaakte ziektekosten af te trekken helaas weer beperkt. Niet aftrekbaar zijn o.a. de (wettelijke) eigen bijdragen zoals b.v. de € 138 voor orthopedische schoenen of voor WMO en CAK, en het eigen risico en premie van de zorgverzekering. Ook niet aftrekbaar zijn kosten van o.a. de scoormobiel, rollator, bril en medicijnen niet op doktersvoorschrift. Wel aftrekbaar zijn kosten (voor zover ze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden) van steunzolen, medicijnen op doktersvoorschrift, gehoorapparaat (gedeeltelijk) en kosten tandarts of fysiotherapeut. Een vast bedrag is aftrekbaar als u op doktersvoorschrift een bepaald dieet moet volgen of als u als gevolg van ziekte/beperkingen kleding en beddengoed vaker moet wassen. Ook aftrekbaar zijn onder voorwaarden de reiskosten van ziekenbezoek door de partner aan de andere partner(auto à 19 cent per km) én de vervoerskosten gemaakt voor bezoek aan arts of ziekenhuis. Zie daarover hierna meer.

Als AOW’er heeft u recht op heffingskortingen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Er zijn 3 soorten: de algemene heffingskortingen (AH), de ouderenkorting (OK) en de alleenstaande ouderenkorting (AOK). Die gaan dit jaar allemaal iets omhoog. De hogere inkomens hebben hier overigens géén recht op.

De AOK is voor alleenstaanden én voor de huwelijkspartners die om medische redenen gedwongen apart wonen. Als een van de partners noodgedwongen in de loop van 2019 in een verzorgingstehuis is opgenomen, dan is er voor het hele jaar recht op de AOK. Let hier goed op bij het invullen van de aangifte. De fiscus maakt hier nog wel eens een fout.

Als uw huur in verhouding tot het inkomen relatief hoog is, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze vraagt u aan bij de belastingdienst, maar wij kunnen u natuurlijk helpen bij deze aanvraag. De huur mag maximaal € 737,17 per maand zijn en de toeslag voor alleenstaanden is maximaal € 368 en voor een echtpaar € 321 per maand. In 2020 komen er meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag omdat er met ingang van dit jaar geen harde inkomensgrens meer is, maar hij wordt langzaam afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.

We wijzen u nog op het laatste. De fiscus heeft over 2019 een speerpunt gemaakt van de aftrekbare vervoerskosten! U moet de daadwerkelijke kosten per kilometer kunnen aantonen als de fiscus hier om vraagt. U moet dus aan kunnen tonen wat de daadwerkelijke kosten per km zijn geweest (afschrijving, benzine, verzekeringen, wegenbelasting, onderhoud (incl kosten wasstraat), APK, nieuwe banden, reparaties én het aantal gereden kilometers). Dit zal voor menigeen een probleem gaan vormen! Het advies is dan ook om zo snel als mogelijk de benodigde informatie te verzamelen en een goede administratie van alle kosten en de gereden kilometers van dit jaar goed bij te houden. Voor 2019, maar ook alvast voor de IB-aangifte 2020.

De conclusie is dat het plussen en minnen is én dat de fiscus het ook voor 2019 niet mooier heeft gemaakt. Maar hopelijk kunnen wij als belastinginvullers van de SVG het wél makkelijker voor u maken door u bij de aangifte te helpen.

Wilt u dit jaar (weer) van de diensten van een van ons gebruik maken. Bel dan naar de belastinginvuller die u vorig jaar geholpen heeft en zorg dat u de ontvangen machtigingscode goed bewaard. Bent u een nieuwe klant, bel dan naar onze coördinator de heer C. Koks 0161 - 452340.

De belastinginvullers:

De heren Cees Koks, Ad Maas, Gerrit van Eijck en Cees van Dongen en mevrouw Annemiek Schokkenbroek.